0 Kč

22. 6. 2017

Proč při líbání zavíráme oči a co polibek prozradí?

Líbáte se rádi? Já ano. Polibek je pro mě projevem skutečné lásky, a když pozoruji lidi při polibku, dokážu vidět víc, než oni sami chtějí ukázat. Polibek je součástí řeči našeho těla. Došlo mi to před pár lety, kdy jsem ještě dělala masáže.

Masáže a polibek k sobě mají na první pohled hodně daleko. Obojí je ale určitá forma komunikace a mísení a předávání energie. Přesto, že mě má masérská profese tehdy živila, svou klientelu jsem si pečlivě vybírala podle toho, jak jsem s těmi lidmi souzněla. Při polibku děláme totéž.

Ne každého člověka políbíme rádi a ne každému tak intimní kontakt vůbec dovolíme. Naznačení polibku je první krok, kdy ještě můžeme couvnout - můžeme nastavit tvář nebo se omluvit, že se prostě nelíbáme - jsou ale i situace, kdy to není vhodné a polibek na rty dovolíme i lidem, kteří nám vůbec sympatičtí nejsou. Pak vteřinu trpíme jak psi a naše tělo nás v ten okamžik bezděčně zradí - prozradí náš skutečný vztah k danému člověku.

.

SÍLA PROŽITKU

Při masážích jsem se naučila dávat svým klientům víc než jiní maséři tím, že jsem jim vedla energii tělem se zavřenýma očima. Využívala jsem to, co velmi dobře znají slepci a hluší lidé - že se s vyřazením jednoho smyslu zesilují ostatní a nejvíce hmat.

Slepci umí číst pomocí prstů, hluší lidé prostřednictvím vibrací dokáží vnímat hudbu, tančit nebo hrát na hudební nástroje a všichni bez rozdílu můžeme pomocí takové maličkosti, jako jsou zavřené oči, prožívat tu nejhlubší intimitu a smyslnost polibku.

Příroda nás všechny stvořila jako gurmány. Každého v trošku jiném smyslu, ale všichni máme něco, co nám dělá dobře. Toto naše životní gurmánství pak způsobuje, že si některé věci užíváme více a jiné méně. A když se rádi líbáme, je polibek se zavřenýma očima cesta do jiného světa - do hloubky a šířky celého prožitku. Naše tělo to ví, naše duše to ví, dokonce i naše mysl a ego to vědí a tak je zcela přirozené, že při polibku z lásky podvědomě zavíráme oči. Celá naše bytost totiž touží po síle celého prožitku.

.

DRUHÁ STRANA MINCE

Díky tomu ale dokáže pouhý polibek promlouvat jasnou řečí. Umí zprůhlednit naše city k člověku, kterého líbáme.

ŘEČ TĚLA PŘI POLIBKU Z LÁSKY

Máme-li ho rádi, je náš polibek upřímný, je nám příjemný a tělo reaguje tím, že byť jen na krátkou vteřinu zavře oči, abychom měli celistvý prožitek i v tak titěrné chvíli jako je pusa. Naše rty se setkávají v půli cesty, nohy zůstávají na svém místě, není tedy vidět žádný nátlak a vše proběhne pro zúčastněné pozorovatele zcela přirozeně. Jsou to chtěné chvíle, které si skutečně užíváme.

ŘEČ TĚLA PŘI NUCENÉM POLIBKU

Naopak pokud dovolíme polibek někomu, koho nemusíme, často se naše rty setkají až na naší polovině, přičemž jednu nohu podvědomě zakročíme dozadu a zakloníme se, protože tělo má tendenci uhnout. Oči se nezavřou snad, ani kdybychom si je přilepili. Prostě v tomto okamžiku nejsme schopni prožít nic příjemného, tedy až na superrychlou otočku a úprk někam, kde si bez povšimnutí můžeme utřít pusu. V nejkrizovějších chvílích námi prolítne tsunami odporu a často se i zašklebíme jak „svatoborská opíca“. Nabízí se otázka: Proč tohle děláme, když je mnohem příjemnější to nedělat?

.

ODHALTE SKRYTÁ TAJEMSTVÍ

Pouhý polibek tedy dokáže říct víc, než tisíce slov.

Až se dnes budete líbat se svým partnerem, soustřeďte se na každý detail. Můžete tak odhalit skrytá tajemství, která jste do teď možná neviděli a to jak u sebe, tak u svého protějšku. Stejně tak vnímejte postoj svých přátel, které líbáte na uvítanou. Poznáte tak, zda je jim to příjemné, nebo to jen trpí. Vnímejte své děti, když je pusinkují tetičky a babičky a pomozte jim případně vyřešit to, co jim nedělá dobře. 

Polibek je po fyzickém milování nejhlubší intimita nás všech. Je to zásah druhého člověka do našich osobních energií, kdy se naše energie mísí a předávají. Volte pečlivě, komu tak intimní kontakt dovolíte, a komu ne, protože i díky takovýmto maličkostem může být váš život a život vašich blízkých mnohem šťastnější. 

.

Duchovní průvodce a učitel, který má vše co učí osobně prožito, nikoliv načteno. Zakladatelka Školy duchovního rozvoje Šťastný život online. Autorka pěti online duchovních seminářů a jejich e-učebnic

Jak můžu pomoct v lásce přímo vám? 

 Navštívit online seminář Láska duše 

.

Líbí? Pošlete dál. Nikdy nevíte, kdo co právě potřebuje slyšet. :-) 

Přidat komentář

inPage.cz - webové stránky, doména a webhosting snadno.